Wednesday, December 22, 2010

Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kepengurusan OSIS

Posted by Dea Dickyta |

PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI 2 KEBUMEN
SEKOLAH STANDAR NASIONAL ( SSN ) AKREDITASI A
NIS:200020 NSS:201030512003 NPSN:20305038 
Jalan Veteran No.7 Kebumen telpon 381329 kode Pos 54316 


SUSUNAN PEMBINA DAN PENGURUS OSIS 
SMP NEGERI 2 KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

A.      PEMBINA

          1. Penanggung jawab                            : Yuli Harnowo S.Pd M.Pd
          2. Ketua 1                                            : Akhmad Bedari S.Pd
          3. Sekretaris                                         : Drs. Budi Santoso
          4. Bendahara                                        : Hj. Siti Maksumah S.Pd I.
          5. Anggota                                            :1. Sugianto Pramono S.Pd
                                                                        2. Munarti S.Pd

B.      PENGURUS OSIS TAHUN PERIODE 2010/2011

  1. Ketua Osis                                       : Achmad Sidiq As’ad
  2. Wakil Ketua Osis 1                         : Moh. Khusnul Khabibi
  3. Wakil Ketua Osis 2                         : Dita Mustikasari
  4. Sekretaris                                        : Fatin Nur Azizah
  5. Wakil Sekretaris 1                           : Ahmad Isnain Prihantoro
  6. Wakil Sekretaris 2                           : Dinda Agil Kusuma
  7. Bendahara                                       : Hana Rahma
  8. Wakil Bendahara 1                          : Haifatuzzahro
  9. Wakil Bendahara 2                          : Dea Dickyta Wais Al Qorni Wijaya

C. SEKSI BIDANG

  1. Sekbid Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
a. Aldyant               b. Aca                           c. Laely                         d. Lutfiah

          2.  Sekbid Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
               a. Indra                    b. Devi                          c. Izom                          d. Kurnia W

          3.   Sekbid Pendidikan dan Pendahuluan Bela Negara
               a. Satria Wisnu        b. Setiyadi                     c. Andre                        d. Dendy

          4.   Sekbid Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur
               a. Kurnia R              b. Yoga                         c. Wahyu Abadi            d. Rendra
          5.   Sekbid Organisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan
               a. Syifana R            b. Tantiyo                      c. Diky                          d. Aji P

          6.  Sekbid Ketrampilan dan kewirausahaan
               a. Nur Laely            b. Azhar                        c. Zul                             d. Septhy

          7.   Sekbid Kesegaran jasmani dan daya kreasi
               a. Elisse                   b. Azka                         c. Bayu Edy                  d. Reno P

          8.   Sekbid Persepsi, Apresiasi, dan Daya Kreasi Seni                          
                 a. Bagus W         b. A. Dwi Septi   c. Nimas               d. Fauzulin

0 comments:

Subscribe